تلفن تماس 02155285111|info@dolphinmobaddelradiator.com
اعضای هیئت مدیره 2020-05-27T15:47:20+04:30

1.حسین ایل بیگی (رئیس هیئت مدیره)

2.مهندس افراسیاب سیاوشی زنگیانی ( مدیر عامل )

3. سرکار خانم معماریان (عضو هیئت مدیره )

1.حسین ایل بیگی (رئیس هیئت مدیره)
تحصیلات: دیپلم
سابقه فعالیت در صنعت رادیاتور سازی از سال 1360

2.مهندس افراسیاب سیاوشی زنگیانی ( مدیر عامل)
تحصیلات: لیسانس مهندسی مکانیک و فوق لیسانس MBA
سابقه فعالیت در صنعت رادیاتور سازی از سال 1373 تا کنون