تلفن تماس 02155285111|info@dolphinmobaddelradiator.com
خودرو های سبک 2022-01-12T12:21:01+03:30

توزیع رادیاتور مسی برنجی خودروهای سبک (برند رادیاتور ایران)

رادیاتور ار دی مس و برنج

کد محصول  :
ابعاد شبکه : 609*358*2
OEM Code:
جنس شبکه : مس و برنج
تعداد ردیف لوله : 2، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور پیکان بادگیردار

کد محصول : 138148
ابعاد شبکه : 50*540*280
OEM Code:KCO.NO 72317786
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله : 4 – ، نوع پره :  تخت

رادیاتور نیسان مسی – برنجی

کد محصول : 137996
ابعاد شبکه : 384*495*60
OEM Code:Saipa No: Z170121400
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری
رادیاتور دوو سیلو

رادیاتور دوو سیلو

کد محصول  : 122981
ابعاد شبکه : 30*377*634
OEM Code:96144847
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله  : 2 ، نوع پره :  زنبوری

شبکه وانت نیسان

کد محصول  :
ابعاد شبکه :
OEM Code:
جنس شبکه :
تعداد ردیف لوله  :