تلفن تماس 02155285111|info@dolphinmobaddelradiator.com
رادیاتور ایران 2022-01-12T12:56:10+03:30

رادیاتور آلومینیومی

رادیاتور پژو کلاسیک 405

کد محصول : 147966
ابعاد شبکه : 28*365*609
OEM Code:IKCO NO: YG20265729
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور پراید

کد محصول  : 144691
ابعاد شبکه : 25*383*320
OEM Code:Kk139-15-200/ Kk150-15-200/ Kk331-15-200
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتورسمند EF7

کد محصول  : 150120
ابعاد شبکه : 44*368*609
OEM Code:K9600055380
جنس شبکه : AL
تعداد ردیف لوله  : 2 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور پژو 206 تیپ مشترک

کد محصول : 153775
ابعاد شبکه : 25*552*380
18OEM Code:1330.G1
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور تیبا

کد محصول  : 150717
ابعاد شبکه : 25*584*320
OEM Code:
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور برلیانس H200

کد محصول  : 158217
ابعاد شبکه : 21*654*365
OEM Code:4281000
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله  : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور ساینا اتومات (کوئیک)

کد محصول : 159143
ابعاد شبکه : 550*273*25
OEM Code:
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری
رادیاتور پژو آردی

رادیاتور پژو آردی

کد محصول  : 146117
ابعاد شبکه : 28*365*609
OEM Code:Iko No 72316760
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور برلیانس H300

کد محصول :
ابعاد شبکه : 27*403*632
OEM Code:PMH2M00004
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور تندر 90

کد محصول  : 147961
ابعاد شبکه : 28*408*585
OEM Code:8200189286
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور نیسان آلومینیومی Z24

کد محصول  : 147147
ابعاد شبکه : 44*491*382
OEM Code:Z170121400
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله : 2 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور مزدا 323

کد محصول : 142271
ابعاد شبکه : 324*674*18
OEM Code:RF3H-15-200A/B
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

وانت مزدا

کد محصول : 142269
ابعاد شبکه : 25*550*450
OEM Code:—
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور آریو

کد محصول : 158988
ابعاد شبکه : 600*389.5*50.2
OEM Code:
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور تراکتور فرگوسن

کد محصول  : 153676
ابعاد شبکه : 44*375*480
OEM Code:885411M93
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله  : 2 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور پژو 205

کد محصول : 146799
ابعاد شبکه : 28*278*609
OEM Code:1300K5 /1309.38
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله: 1 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور چانگان

کد محصول  : 156590
ابعاد شبکه : 21*463.5*606
OEM Code:5101030-0800
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله  : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور وانت ریچ

کد محصول : 157508
ابعاد شبکه : 25*703.2*452
OEM Code:21410Y3000
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله: 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور اتوبوس C457

کد محصول : 141636
ابعاد شبکه : 958*664*53
OEM Code:8.351.178.2910.2
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله  : 2 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور بنز اکتروس

کد محصول : 151737
ابعاد شبکه : 44*808*1015
OEM Code:9425002803-9425002903
جنس شبکه : آلومینیم
تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور زانیتا

کد محصول : 147149
ابعاد شبکه : 28*384*610
OEM Code:133019 /96138923/ HY.1331
جنس شبکه : آلومینیوم
تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور مسی برنجی

رادیاتور ار دی مس و برنج

کد محصول  :
ابعاد شبکه : 609*358*2
OEM Code:
جنس شبکه : مس و برنج
تعداد ردیف لوله : 2، نوع پره :  زنبوری

شبکه استیل بلدوزر استیل D155

کد محصول  :
ابعاد شبکه :
OEM Code:
جنس شبکه :
تعداد ردیف لوله :

رادیاتور بنز مایلر

کد محصول : 137489
ابعاد شبکه : 72*746*580
OEM Code:5603500346-0347440346
جنس شبکه : مس و برنج
تعداد ردیف لوله : 3، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور بنز خاور

کد محصول : 148984
ابعاد شبکه : 60.5*508*485
OEM Code:3145004802
جنس شبکه : مس و برنج
تعداد ردیف لوله : 5 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور پیکان بادگیردار

کد محصول : 138148
ابعاد شبکه : 50*540*280
OEM Code:KCO.NO 72317786
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله : 4 – ، نوع پره :  تخت

رادیاتور نیسان مسی – برنجی

کد محصول : 137996
ابعاد شبکه : 384*495*60
OEM Code:Saipa No: Z170121400
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری
رادیاتور دوو سیلو

رادیاتور دوو سیلو

کد محصول  : 122981
ابعاد شبکه : 30*377*634
OEM Code:96144847
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله  : 2 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور مرسدس بنز 18 تن سوپاپ دار

کد محصول : 144486
ابعاد شبکه : 30*482*290
OEM Code:2101-1301012-90/ 2101-1301012-10 /LA-1210031
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله : 2، نوع پره :  زنبوری

شبکه تراکتور رومانی

کد محصول  :
ابعاد شبکه :
OEM Code:
جنس شبکه :
تعداد ردیف لوله  :

شبکه وانت نیسان

کد محصول  :
ابعاد شبکه :
OEM Code:
جنس شبکه :
تعداد ردیف لوله  :

رادیاتور مایتی

کد محصول  : 147377
ابعاد شبکه : 670*470*46
OEM Code:GT2052S
جنس شبکه : مسی – برنجی
تعداد ردیف لوله  : 3 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور بخاری

رادیاتور بخاری پژو 405 اکسپندی

کد محصول  : 14419

ابعاد شبکه : 42*157*250

OEM Code:644858/644877

جنس شبکه : آلومینیوم

تعداد ردیف لوله: 2 ، نوع پره : تخت

رادیاتور بخاری تیبا

کد محصول  :

ابعاد شبکه :

OEM Code:

جنس شبکه :

تعداد ردیف لوله  :

رادیاتور بخاری نیسان

کد محصول : 148230

ابعاد شبکه : 27*162*138

OEM Code:-

جنس شبکه : آلومینیوم

تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

رادیاتور بخاری L90

کد محصول  :

ابعاد شبکه :

OEM Code:

جنس شبکه :

تعداد ردیف لوله  :

رادیاتور بخاری پراید

کد محصول :

ابعاد شبکه :

OEM Code:

جنس شبکه :

تعداد ردیف لوله :

رادیاتور بخاری پیکان

کد محصول :

ابعاد شبکه :

OEM Code:

جنس شبکه :

تعداد ردیف لوله :

اینتر کولر -کولر خودرو

اینتر کولر کامیون البرز

کد محصول : 103767

ابعاد شبکه : 610*792*50

OEM Code:

جنس شبکه : آلومینیم

تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

اینتر کولر اتوبوس بنز C457

کد محصول : 145643

ابعاد شبکه : 62*649*750

OEM Code:-

جنس شبکه : آلومینیوم

تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

شبکه اینترکولر دانگ فنگ

کد محصول : 149278

ابعاد شبکه : 700*648*62

OEM Code:-

جنس شبکه : آلومینیوم

تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

اینتر کولربنز 18تن

کد محصول  : 153637

ابعاد شبکه : 627*649*62

OEM Code:9605000002

جنس شبکه : آلومینیم

تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

کندانسور پژو 405

کد محصول : 150833

ابعاد شبکه : 16*350.6*554

OEM Code:6455R3

جنس شبکه : آلومینیم

تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

اینتر کولر ولوو  FH12

کد محصول : 146979

ابعاد شبکه : 68*884*900

OEM Code:850000483-20758814

جنس شبکه : آلومینیم

تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری

کندانسور پراید

کد محصول : 150834

ابعاد شبکه : 16*318*554

OEM Code:KK174-61-480A

جنس شبکه : آلومینیوم

تعداد ردیف لوله : 1 ، نوع پره :  زنبوری

کندانسور پژو 206

کد محصول : 150832

ابعاد شبکه : 16*358*554

OEM Code:6455w7-6455Y0-6455XP

جنس شبکه : آلومینیم

تعداد ردیف لوله : 1، نوع پره :  زنبوری