آقای حسین ایل بیگی (رئیس هیئت مدیره)

آقای حسین ایل بیگی (رئیس هیئت مدیره)
سابقه فعالیت در صنعت رادیاتور سازی از سال 1360

مهندس افراسیاب سیاوشی زنگیانی (مدیر عامل)

مهندس افراسیاب سیاوشی زنگیانی ( مدیر عامل)
سابقه فعالیت در صنعت رادیاتور سازی از سال 1373 تا کنون

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...