رادیاتور فین تیوب

رادیاتور فین تیوب fin tube

 

این رادیاتورها با استفاده از لوله مسی ویا فولادی ویا استینلس استیل واستفاده از فین های آلومینومی ویامسی وبصورت LType تولید می شوند دراین رادیاتور فین ها بصورت مکانیکی وبافشار لازم برروی لوله پیچیده می شوند  که پس از ساخت تحت فشارهیدرولیک  1.5 برابر فشار کاری تست می گیردند .

مواردمصرف: کاربرد درسیستم های گرمایشی وسرمایشی با استفاده از آبگرم وبخار ، درسیستم های سرمایشی جهت سیالهای بادما ویافشار بالا ، جهت خنک کاری روغن ویا گاز باخورندگی زیاد.

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...