رادیاتور فین پلیت

رادیاتور فین پلیت fin plate

 

این رادیاتورها با استفاده از لوله مسی وفین آلومینومی و یا مسی از نوع fin plate ساخته می شوند که در آنها اتصال کامل فلزی بین لوله وفین ها با استفاده از انبساط مکانیکی لوله ها صورت می پذیرد ودراین کویل ها هدر ها اکثراً از لوله کربن استیل ویا مسی درنظر گرفته می شود واتصالات بین لوله ها وکلکتور به روش Brazing با استفاده از سیم نقره صورت می گردد که پس از ساخت تحت فشارهیدرولیک  1.5 برابر فشار کاری تست می گیردند .

موارد مصرف : کاربرد درسیستم های سرمایشی وگرمایشی با استفاده از آب چیلر ، آب گرم وبخار-روغن سردکن با استفاده از انواع روغن ها ،بصورت کندانسور و Dx

جستجو در سایت

درحال بارگذاری ...